language

Two language learning system.

Two language learning system.

 Wuttichot bilingual school teaching second languages. Used to support the start up screen. Be able to communicate in both Thailand and the English language. By foreign teachers. And discussion between students is often used as the main language Munnar November. Because our students come from...

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่

  โรงเรียนตระหนักดีว่า การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับชาวไทย และการพัฒนาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ยังมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของการศึกษา เพื่อสนับสนุนแนวความคิดนี้ โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก เรารับรองได้ว่านักเรียนของเรา ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาไทย/อังกฤษ ได้ 100%

รับสมัครบุคลาการจำนวนมาก

รับสมัครบุคลาการจำนวนมาก

เนื่องจากโรงเรียนกำลังขยายกิจการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคคลการจำนวนมากที่มีใจรักการสอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู รักเด็กๆ เพื่อร่วมกันประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์ซึ่งต้องเติบโตให้เป็นคนดี ส่งเข้าสู่สังคม สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวุฒิโชติพัทยา

กิจกรรมมีความสำคัญไม่แพ้หลักสูตร

กิจกรรมมีความสำคัญไม่แพ้หลักสูตร

เราตระหนักดีว่าหลักสูตรมีความสำคัญกับการเรียนการสอน แต่หลักสูตรอย่างเดียวล้วนๆ พัฒนาเด็กๆ ไปได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น กิจกรรมต่างๆ มีส่วนเป็นอย่างมากทำให้นักเรียนผ่อนคลายขึ้น พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นกิจกรรมจึงขาดเสียมิได้ หากเราจะพัฒนานักเรียนให้ถึงจุดสูงสุดของหลักสูตร...

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม-จริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม-จริยธรรม

เราตระหนักดีว่า โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาความรู้ต้องควบคู่ไปกับศีลธรรมและจริยธรรม เราจึงแทรกศิลธรรมและจริยธรรมร่วมไปกับกิจกรรมและหลักสูตร ความรู้ต้องไปคู่กับความเป็นคนดี เมื่อนักเรียนของเราเข้าสู่สังคม...

Home

Who's Online

We have 77 guests and no members online

เราเข้มงวดกับครูของเรา

บางครั้งอาจจะดูโหดร้ายไปบ้าง แต่เราก็ต้องทำต้องเข้มงวดกับครูของเราก่อน ต้องประเมิน/ประชุม ทุกสับปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน เพื่อให้นักเรียนของเราได้ครูที่ดีที่สุดและได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไป:

"นิยาม ผอ."

ลิงค์ดาวโหลดต่างๆ

ใบสมัครนักเรียนใหม่
ระเบียบการ
ตัวอย่างชุดนักเรียน
แผนที่โรงเรียน

WBS Message

โรงเรียนวุฒิโชติ ยินดีต้อนรับ

ประกาศ...

>> วันที่ 16-พ.ค.56 เปิดเรียน

>> วันที่ 11 ก.พ.56 ประกาศผลสอบค่ะ

>> วันที่ 18 มี.ค.- 11 เม.ย.56 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 22 เม.ย.- 10 พ.ค.56 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2

............................................

ระบบการเรียน 2 ภาษา

English Program

จัดการเรียนการสอนใช้ครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกัน   โดยการสื่อสารส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย   วัฒนธรรมไทยการฟ้อนรำจะใช้เป็นภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม

เรียนที่นี้เหมือนเรียนต่างประเทศ

   โดยธรรมชาติของการพูดของมนุษย์ เราอยู่กับสังคมที่พูดภาษาใด เราย่อมพูดภาษานั้นได้ ธรรมชาติของโรงเรียนวุฒิโชติพูดภาษาอังกฤษกับไทยสลับกัน จึงเสมือนนักเรียนได้เรียนต่างประเทศ

Hello

 I'm teacher. My name is Jame. I work at Wuttichot School. Nice to meet you..

เรียนอังกฤษง่ายนิดเดียว

Easy to startพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

พูดภาษาไทยไม่ยาก

Docs / Supportพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

Hi. Children

 I'm teacher. My name is Jame. I work at Wuttichot School. Nice to meet you.

Free business joomla templates