language

Homeกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนวุฒิโชติพัทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 56 ในวันที่ 11 ม.ค.56 การจัดงานวันเด็กเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนส่งเสริมช่วยกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กๆ ในชุมชุม แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย มองผิวเผินจะเหมือนๆ กับว่าเป็นกิจกรรมสำหรับความสนุกสนาน แต่จุดประสงค์ลึกๆ ที่ทางโรงเรียนเรามุ่งหวัง ก็คือ ทำให้นักเรียนของเราทราบถึงความถนัด หรือความชอบของตนเอง เช่น ศิลปะ กีฬา ร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนจะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกสาขาการเรียนในอนาคต

         

กิจกรรมละเล่น เกมส์ต่างๆ พร้อมของรางวัลมากมาย จากหน่วยงานต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

         

เรียนอังกฤษง่ายนิดเดียว

Easy to startพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

พูดภาษาไทยไม่ยาก

Docs / Supportพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

Hi. Children

 I'm teacher. My name is Jame. I work at Wuttichot School. Nice to meet you.

Free business joomla templates